Bình văn là một tác phẩm tranh sơn dầu được cho là do họa sĩ Lê Văn Miến sáng tác khoảng năm 1898 tới 1905. Bức tranh mô tả một buổi bình văn của thầy đồ và