Những bức tranh đá phong thủy hoa đào được làm bằng đá quý. – Trong tâm linh, ngày xưa khi loài quỷ còn làm chủ thế gian. Đức phât giúp con người chiếm đất và dùng cành