Nàng thơ tóc dài và kiệt tác Lady Lilith của Rossetti Một bức ảnh chụp nàng đang chải đầu cho thấy mái tóc dài tới mức gần như chạm sàn nhà, và tại cuộc gặp gỡ đầu