Phụ nữ Việt của một thời hoa lửa Frontline Collection và hình ảnh phụ nữ Việt của một thời hoa lửa Không chỉ đi vào thơ ca như những bản hùng ca bất hủ, hình ảnh những