Các Thể Loại Tranh Đẹp Việt Nam » Sơn mài Là cách gọi phối hợp giữa chất liệu (Sơn) và động tác kỹ thuật (Mài). Dựa vào các hiện vật khảo cổ thì các vật dụng có