Tuần triển lãm tranh – ảnh “Việt Nam – vẻ đẹp bất tận” đã khai mạc ngày 11/1 tại tại Thư viện thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngày 11/1, lễ khai mạc Tuần triển lãm tranh