Không phải dễ khi bán tranh của các danh họa Nói về bán tranh của các danh họa, nhiều người sẽ nghĩ đó là nghề hái ra tiền vì những bức tranh bán ra tính bằng bạc